Universal Agenda:

 

De interactieve kaart van verbonden activiteiten is binnenkort hier zichtbaar.

Je kan door te scrollen activiteiten vinden in jou buurt.

Dat de lichtpuntjes zich mogen blijven ontsteken!

Omdat de wens er is om hand in hand samen sterk te staan, in verbondenheid, vrede, zelfbewustzijn en meer,

Plaatsen we hier de activiteiten van onze broeders en zusters die ditzelfde doel hebben.

 

Het doel hiervan is dat we in de nabije toekomst beter samen kunnen werken en uitwisselingen en workshops en dagen  samen kunnen organiseren voor en door elkaar.

 

Ook kunnen we elkaar bijstaan rondom de financiële kosten. 

 

Er worden nu Gratis activiteiten geplaatst en Activiteiten waarbij men rekening houd met dat iedereen deel kan nemen!

Dit kan zijn door korting te geven of ook een ruildienst te vragen.

 

Zo ie zo is dit een vooruitstrevend middel: Ruildiensten, welke echt niet alleen maar voor minima hoeven te gelden, maar ook verrijkend kunnen zijn voor beiden!

 

Iemand kan bijvoorbeeld een sessie krijgen in ruil voor assistentie bij een workshop.

 

Er is verder ook niks mis om onkosten te vragen voor de tijd en moeite die je investeert, zolang we in een systeem leven waar geld een nodig middel is om te kunnen leven.

wel is het natuurlijk voor ons allen een uitdaging om daar boven te gaan staan!

 

Want de empowerment die je deelt is Nooit in evenredige waarde te vergoeden met geld alleen.

Daarom verzamelen we hier de mensen met activiteiten die dat wensen.

 

Denk aan verbindingsdagen die we kunnen organiseren per seizoen, waar we met een potluckmaaltijd, en het ruilen van verbouwde groente voor fruit, of kledingreparatie het oude geven en nemen herleven.

 

Aho!