Sta op en help de ancient bridges te herbouwen!

 

Dat je de ander niet kunt redden,

Zelfs dat het niet jou taak is om hem te redden waar iemand dat zelf goed kan..

Betekend dat verder niet dat je achterover kunt gaan leunen,

Nee! sta op en help de ancient bridges te herbouwen!
Ik zoek de mensen die naast elkaar willen staan, daadwerkelijk met elkaar in gesprek willen gaan.

We hebben geen politieke partijen nodig,
geld is niet het middel wat ons bijeen brengt, we hebben Harten nodig!

🌈Harten met de universele vredes wens: 🌈

🌈 Wens de ander vanuit wat je voor jezelf wenst!🌈

De tijd die je hier aan schenkt schenk je ten eerste aan jezelf, bij het bijdragen aan een mooie toekomst met elkaar!

Meld je aan voor de GRATIS bijeenkomsten.

we hebben Alle soorten mensen nodig, ook mensen die bomvol zitten! Die cursussen leiden, die werken, en thuis zijn..Iedereen!

kijk goed hieronder:

💗ZUIVERE LIEFDE 💗
💗VANUIT RESPECTVOLLE ZELFREFLECTIE💗
🌎 in WERELD Leef KLIMAAT in🌍
VERBINDING | VREDE | VOEDING | VEILIGHEID | VRIJHEID | etc

Vanuit de zuiverheid van elk geloof en leefwijze tot aan zuivere democratie..

Verbonden met de zuivere kern in elk hart van elke ziel..

Kunnen we heel simpel berijken door naast elkaar te gaan staan.. Niet DOOR elkaar alleen maar te LIKEN,

WE HEBBEN OOK TASTBARE DADEN NODIG.

OMARM ELKAAR..

Zoals je je zelf omarmd met al je bijzonderheden..

WIJ ZIJN

1

Www.dekleurenvanverbinding.nl
-----------English-------------

That you cannot save the other person,
Even that it is not your job to save him where someone can do it themselves.

That does not mean that you have to sit down.

No! get up and help rebuild the ancient bridges!
💗
Where are the people who want to stand next to each other?.. actually want to talk to each other.

We do not need political parties,
money is not the sticky stuff what brings us together, we need Hearts!
 "Hearts with the universal peace wish:"💗

🌈💗☀️ Wish the other person what you want for yourself! ☀️💗🌈

Dont be afraid you dont have enough time.. we are building for a beautifull future together..

Sign up for the FREE meetings.

we need All kinds of people,
including people who are packed!
Leading courses, giving days, Everyone.
take a good look below:

"PURE LOVE"
"FROM RESPECTFUL SELF-REFLECTION"
🌎 in WORLD Live in CLIMATE🌍 CONNECTION PEACE | FOOD | SECURITY FREEDOM etc

From the purity of every faith and way of life to pure democracy.

Connected to the pure core in every heart of every soul ..

We can easily achieve by standing next to each other ..
Not BY just LIKING each other,

WE ALSO NEED TESTABLE ACTIONS..

EMBRACE EACH OTHER ..

As you embrace yourself with all your special details ..

WE ARE

1

Www.thecolorsofconnection.com